Voor info bel ons: 011682941|info@hhartsinttrudo.be
/Zorg op school
Zorg op school2015-11-12T12:46:33+00:00

Zorg op school

De belangrijkste doelstelling in onze school is om alle kinderen de mogelijkheid te bieden om zich maximaal te ontwikkelen. Dag in dag uit krijgen zij in de klas de nodige individuele aandacht en begeleiding om zich optimaal te kunnen ontplooien.

Voor sommige kinderen is dit echter niet vanzelfsprekend, zij hebben extra zorg nodig:
  • bij leerstoornissen
  • bij leervoorsprong
  • bij emotionele moeilijkheden
  • of om andere redenen

Het zorgbeleid op school gebeurt in verschillende stappen:
  • We sporen zorgpunten tijdig op: 2 à 3 maal per jaar wordt de evolutie van de leerlingen op het vlak van spelling, lezen en rekenen bekeken.
  • Tijdens een multidisciplinair overleg (MDO) wordt de aanpak in de klas afgestemd op eventuele noden van de kinderen. Dit gebeurt in overleg met de klastitularis, de zorgcoördinator, het CLB en de directie.
  • Soms is extra aandacht door de leerkracht in de klas niet voldoende. In dat geval wordt er gezocht naarondersteuning buiten klasverband: individueel of in kleine groepjes.
  • In geval dat de ondersteuning binnen de school niet volstaat, worden externe hulpverleners ingeschakeld: logopedie, kinesitherapie, revalidatiecentra of andere.

Vanzelfsprekend worden de ouders van kinderen met zorgbehoeften vanaf het moment van de vaststelling betrokken bij het proces van de hulpverlening.

Anderzijds, indien u als ouder vragen heeft of zich zorgen maakt om het welzijn van uw kind op school, dan kunt u uiteraard steeds de klastitularis, de zorgcoördinator of de directie aanspreken.

De zorgcoördinator voor onze school is Mevr. Katleen Janssen (e-mail: zorg@hhartsinttrudo.be).

Laatste berichten rond Corona