Voor info bel ons: 011682941|info@hhartsinttrudo.be
/Schoolraad
Schoolraad2020-12-21T16:59:45+00:00

De schoolraad

De schoolraad is een officieel inspraakorgaan waarvan de leden willen samenwerken aan de uitbouw van het onderwijsgebeuren in de school. Daarom hebben zij een informatierecht over alle materies die een weerslag hebben op het algemene schoolleven. Daarnaast hebben zij ook een advies-, overleg- en instemmingsbevoegdheid over een aantal welbepaalde punten.

De schoolraad is samengesteld uit afgevaardigden van vier groepen: de ouders, het personeel, het schoolbestuur en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap.

Vertegenwoordigers in de schoolraad van de ouders:

 • Kurt Ardies
 • Katrijn Festraets

Vertegenwoordigers in de schoolraad van de lokale gemeenschap:

 • Marleen Lambrechts
 • Inès Corrijn
 • Marleen Bangels
 • Ludo Vandercasteelen

Vertegenwoordigers in de schoolraad van de leerkrachten:

 • Luc Devroedt
 • Jenny Luwel
 • Bart Billen
 • Eric Jungbluth
 • Niels Vanbergen

Vertegenwoordigers in de schoolraad van het schoolbestuur

 • Flor Vanroye
 • Emile Schoofs

Namens de directie:

 • Martine Maertens

Voorzitter: Marleen Bangels

Secretaris: Eric Jungbluth

Laatste berichten rond Corona