Voor info bel ons: 011682941|info@hhartsinttrudo.be
/Schoolbestuur
Schoolbestuur2015-11-13T09:33:15+00:00

Schoolbestuur

De VZW Katholiek Basisonderwijs van Sint-Truiden (KABOST) organiseert als schoolbestuur het onderwijs in onze school. Ze is verantwoordelijk voor het beleid en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Op 1 september 2008 zijn de drie VZW’s die het katholiek basisonderwijs en buitengewoon onderwijs organiseerden in Sint-Truiden samengesmolten in één grote VZW: KABOST.

De VZW is samengesteld uit:
– Een algemene vergadering
– Een raad van bestuur
– Dagelijks bestuur
– Naast de raad van bestuur fungeren er nog 4 commissies:
o Een pedagogisch-didactische commissie
o Een financiële commissie
o Een bouwcommissie
o Een pastorale commissie
Deze commissies verlenen steun aan de scholen en bereiden de beslissingen van de Raad van Bestuur voor in verschillende domeinen.

Naast de organen van de VZW is er ook een directiecomité. Dat bestaat uit de verschillende directeurs van de zeven scholen. Het directiecomité wordt voorgezeten door één van die directeurs. Elk schooljaar is dat een andere. Voor het schooljaar 2009-2010 is dat M. Philip Marguillier.

Om de school plaatselijk ook te ondersteunen is er in elke school ook een Lokaal Ondersteuningsteam (LOT). De leden van het LOT worden aangeduid door de Raad van Bestuur en werkt als een plaatselijke antenne voor de school.
De leden van de Algemene Vergadering
M. Flor Vanroye
M. Francis Boonen
Mevr. Frida Helaers
M. Etienne Leers
M. Trudo Nagels-Coune
M. Emile Schoofs
M. Christian Stivigny
M. André Crevits
M. Robert Gennez
Mevr. Liliane Vanleeuw
E.H. Albert Thijs
Mevr. Ies Herrijgers
E.H. Filip Poukens
Mevr. Ann Hombroux
E.H. Luk Lammens
M. Guy Desmet
M. Roger Swerts
M. Christiaan Nickmans
M. Gustaaf Grouwels
M. Jo Henderix
Mevr. Rosette Vandenborne

De Raad van Bestuur :
Voorzitter: M. Flor Vanroye
Ondervoorzitter: M. Emile Schoofs
Secretaris: Mevr. Liliane Vanleeuw
Schatbewaarder: M. Francis Boonen
Leden:
M. Etienne Leers
M. Trudo Nagels-Coune
M. Christian Stivigny
M. André Crevits
M. Robert Gennez
Mevr. Liliane Vanleeuw
E.H. Albert Thijs
Mevr. Ies Herrijgers
E.H. Filip Poukens
Mevr. Ann Hombroux
E.H. Luk Lammens
M. Guy Desmet
M. Roger Swerts
M. Christiaan Nickmans
M. Jo Henderix
Mevr. Rosette Vandenborne

De leden van het dagelijks bestuur:
M. Flor Vanroye
M. Francis Boonen
M. Emile Schoofs
E.H. Lammens Luk
E.H. Thijs Albert
M. Robert Gennez
Samenstelling van het LOT van Basisschool H.Hart Sint-Trudo
M. Flor Vanroye
Mevr. Inez Corryn

Laatste berichten rond Corona