Voor info bel ons: 011682941|info@hhartsinttrudo.be
/Ouderraad
Ouderraad2015-06-29T08:18:35+00:00

Ouders actief in onze school

In elk van de 3 vestigingsplaatsen van onze school is een ouderraad actief.

De basisdoelstelling van een ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school en het meewerken aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeenschap, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor ogen. Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan een goede relatie met de inrichtende macht of schoolbestuur, de directie en de leerkrachten van de school.

De ouderraad wil de betrokkenheid van ouders bij de school verhogen met het oog op een betere participatie van ouders en het optimaliseren van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen. De ouderraad heeft als doel het participatief klimaat op school te stimuleren.
Concreet betekent dit dat de ouderraad de volgende kerntaken zal opnemen:
  • Informeren en communiceren over het lokale schoolgebeuren en eigen werking, met alle ouders.
  • Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen.
  • De lokale school ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden, dit in overleg met het schoolteam. De ouderraad helpt o.a. bij de organisatie van grootouderfeest, sinterklaasfeest, schoolfeest, enz. Met de opbrengst van activiteiten wordt o.a. sneeuwklassen en schoolreizen financieel ondersteund.
  • Een handje toesteken vb. bij het opfrissen van lokalen of bij het realiseren van andere (praktische) projecten in en om de school.
  • Inspraak van ouders in het lokale schoolbeleid in goede banen leiden, onder andere door de schoolraad te adviseren.

De ouderraden van de 3 vestigingen stellen zich graag aan u voor.

Laatste berichten rond Corona