Voor info bel ons: 011682941|info@hhartsinttrudo.be
/nieuws
nieuws2020-03-14T13:27:42+00:00

Beste ouders,

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?
Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders (op leeftijd).

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie….

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.

 

Op onze school is op maandag 14 maart een pedagogische studiedag gepland.
Er is dus geen opvang.
We nemen maandag dan ook de tijd om met de leerkrachten ervoor te zorgen dat de opvangmomenten in de mate van het mogelijke voorbereid zijn. We willen ze immers zinvol invullen. Daarnaast werken we eraan om je mogelijkheden aan te reiken zodat je voor de kinderen zinvolle werkmomentjes kan organiseren thuis. Belangrijk is voor hen dat de dag een zekere structuur heeft. We houden jullie op de hoogte via Gimme, via mail, via de website van de school.

Indien u gebruik wenst te maken van de opvang, gebruik het document
dat je vindt op                     
corona.hesbania.net

Dinsdag en woensdag wordt de opvang georganiseerd op
de 3 vestigingen = de hoofdschool, de Heiberg en de Fruitboom.
De voor- en naschoolse opvang gaat ook door zoals anders.
Er zijn geen warme maaltijden voorzien.

We bekijken hoe het verder moet in de rest van de week, afhankelijk van het aantal kinderen die opvang nodig hebben.

Wat kan je verder als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Mocht jouw kind of iemand die contact heeft gehad met jouw kind positief getest worden, wil dit telefonisch of via mail aan de school laten weten.

Ook wij hebben een meldingsplicht.
Deze contacten mogen ook gebruikt worden voor eventuele vragen.

Secretariaat hoofdschool 011/68 29 41  ( tijdens de schooluren)

Directie                                 0497 /76 70 40

martine.maertens@hhartsinttrudo.be

 

Beste ouders,

Dank voor uw begrip,

Alleen samen kunnen we onze kinderen, u zelf en iedereen die u en ons dierbaar is beschermen.
Het is de taak van iedereen om voor de wereld van vandaag en morgen
te zorgen.

 

Martine Maertens, directeur

Laatste berichten rond Corona