Voor info bel ons: 011682941|info@hhartsinttrudo.be
/Afwezigheden
Afwezigheden2015-11-13T10:46:22+00:00

Afwezigheden

Bij afwezigheid verwittigen de ouders de school zo vlug mogelijk en zij bezorgen ook steeds een attest.

 1. Afwezigheid wegens ziekte
  • voor een afwezigheid tot en met 3 kalenderdagen volstaat een verklaring van de ouders (een groen documentje)
  • een briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar geschreven worden
   Daarvoor wordt door de school een geel document voorzien. Vanaf de 5de keer is een medisch attest vereist, zelfs voor een afwezigheid van een halve dag.
  • bij een afwezigheid van meer dan 3 kalenderdagen is steeds een medisch attest vereist
 2. Van rechtswege gewettigde afwezigheid
  • voor een gewettigde afwezigheid “van rechtswege” (vb. bij een huwelijk, begrafenis, oproeping voor de rechtbank, …) bezorgen de ouders zo vlug mogelijk een officieel document aan de school
 3. Afwezigheid mits akkoord van de directie
  • Ouders vragen vooraf schriftelijk toestemming aan de directie, die tekent voor akkoord

Laatste berichten rond Corona