Voor info bel ons: 011682941|info@hhartsinttrudo.be
/Schoolreglement
Schoolreglement2016-09-22T07:57:36+00:00

Schoolreglement – Heilig Hart – Sint-Trudo

 Hier kunt u het volledige schoolreglement inkijken en desgewenst downloaden. Het schoolreglement bestaat uit twee brochures:
– de infobrochure met de onderwijswetgeving. Hierin staan een aantal reglementaire beschikkingen, door de wetgever opgelegd: o.m. over het inschrijven van leerlingen, de afwezigheden van leerlingen, onderwijs aan huis, ….
– de brochure schoolreglement is dan specifiek toegespits op onze school en haar vestigingsplaatsen. Daarin worden de afspraken besproken tussen de school enerzijds en de ouders en de leerlingen anderzijds.

 

Schoolreglement 2016-2017 HHart by hesbania

Infobrochure onderwijsregelgeving